Tép Lạnh - Tép Ong

Tép Lạnh - Tép Ong

Black Galaxy Fishbone Snowflake

Black Galaxy Fishbone Snowflake

Giá: 650.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Black Devil

Black Devil

Giá: 300.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Red Galaxy Fishbone Snowflake Hạng  Cao

Red Galaxy Fishbone Snowflake Hạng Cao

Giá: 650.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Black Galaxy BOA

Black Galaxy BOA

Giá: 650.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Yellow Galaxy Fishbone Snowflake

Yellow Galaxy Fishbone Snowflake

Giá: Liên hệ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

 Red Galaxy Tiger

Red Galaxy Tiger

Giá: 250.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Lẩu Thái - Tép Lạnh Thả Thuỷ Sinh Hỗn Hợp

Lẩu Thái - Tép Lạnh Thả Thuỷ Sinh Hỗn Hợp

Giá: 20.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép FancyTiger Đen - Hạng Thấp

Tép FancyTiger Đen - Hạng Thấp

Giá: 100.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Pinto Đầu Bông Đen

Tép Pinto Đầu Bông Đen

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Pinto Đầu Bông Đỏ

Tép Pinto Đầu Bông Đỏ

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép RedBolt - Taiwanbee

Tép RedBolt - Taiwanbee

Giá: 30.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Red Santa

Tép Red Santa

Giá: 90.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Black Galaxy  Tiger

Tép Black Galaxy Tiger

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Red FancyTiger

Tép Red FancyTiger

Giá: 100.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Black Galaxy FishBone

Tép Black Galaxy FishBone

Giá: 100.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Black Galaxy

Tép Black Galaxy

Giá: 40.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Deep Mosura Extreme

Tép Deep Mosura Extreme

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Deep Blue Extreme

Tép Deep Blue Extreme

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

0
Zalo
Hotline