Sản phẩm

Sản phẩm

Tép Black Galaxy

Tép Black Galaxy

Giá: 40.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Deep Mosura Extreme

Tép Deep Mosura Extreme

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Deep Blue Extreme

Tép Deep Blue Extreme

Giá: 150.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Red Galaxy  FishBone

Tép Red Galaxy FishBone

Giá: 100.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Shadow Panda

Tép Shadow Panda

Giá: 70.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

 Tép Pure Red Line ( PRL )- sss

Tép Pure Red Line ( PRL )- sss

Giá: 60.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Mũi Đỏ Diệt Rêu Hại

Tép Mũi Đỏ Diệt Rêu Hại

Giá: 2.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Ốc Nerita Diệt Rêu

Ốc Nerita Diệt Rêu

Giá: 2.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Cá Chuột Otto Dọn Bể

Cá Chuột Otto Dọn Bể

Giá: 35.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Yamato Diệt Rêu

Tép Yamato Diệt Rêu

Giá: 30.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Fire Red

Tép Fire Red

Giá: 10.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

 Tép Pure Red Line ( PRL )- Hạng SS

Tép Pure Red Line ( PRL )- Hạng SS

Giá: 35.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép SRC ( Super Red Cherry)

Tép SRC ( Super Red Cherry)

Giá: 6.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Ong Đen

Tép Ong Đen

Giá: 25.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Kingkong

Tép Kingkong

Giá: 40.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Pure Red Line ( PRL )- Hạng SSS

Tép Pure Red Line ( PRL )- Hạng SSS

Giá: 80.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép Wine Red

Tép Wine Red

Giá: 40.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Tép PBL - Pure Black Line - Hạng SS

Tép PBL - Pure Black Line - Hạng SS

Giá: 35.000VNĐ Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

0
Zalo
Hotline